บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด

    เป็นบริษัทฯผู้ให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา และจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับ “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ”

    ใช้เพื่อการป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับสำนักงานหน่วยงานบริษัท หน่วยงานราชการ รวมไปจนถึงที่อยู่อาศัย และอื่นๆ

    บริษัทฯได้เริ่มดำเนินธุรกิจและจดทะเบียบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานขายตามสถานที่ตั้งดังนี้

บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด

55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87,
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687
Mobile 081-7121000
Mailto: Sales@MonitoringTechnology.co.th
Website: www.MonitoringTechnology.co.th

บริษัท มอนิเตอร์ริ่ง โปรดักซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87,
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687
Mobile 081-7121000, 090-9705830
Mailto: Sales@MonitoringTechnology.net
Website: www.MonitoringTechnology.net

วิสัยทัศน์

    บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด มีความเชื่อว่า วิธีการที่จะลดความสูญเสียอันเกิดจากปัญหาหรืออุปสรรค ความเสียหายใดๆที่ดีที่สุดนั้นก็คือการป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆไม่ให้เกิดขึ้น และการที่จะป้องกันได้นั้นจะต้องมีความสามารถที่จะรับรู้และมองเห็นโอกาศที่จะเกิดปัญหาฯได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการดำเนินการใดๆในการที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ในทันทีหรืออย่างเร็วที่สุด

พันธกิจ

    บริษัทฯได้มุ่งเน้นจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าและบริการ “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ” ที่มีคุณภาพสูง มีความแม่นยำ และมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นธรรม สนับสนุนทุกงบประมาณ